Stairs

קהל יעד

אנשי פיתוח והנדסה,מנהלי פרויקטים.

 

נושאי הסדנה

 • מחזור חיי המוצר –  סקירה ב hi level.

 • רשימות תיוג לפני שחרור לייצור.

 • קשיים מצויים בהעברה מפיתוח לייצור .

 • מוכנות לייצור מורכב.PRR .

 • דגשים לשלב ה NPI בפרט עם קבלני משנה ן - CM .

 • אתגרים עם קבלני משנה.

 • ניהול שינויים הנדסיים בשלב התכן היצור ועם קבלני משנה.

 • פעילות הנדסית לאחר תחילת היצור.

 • פרמטרים להצלחה.

Abstract Gold Stripe

הכנת החברה למעבר מפיתוח לייצור

 • להבין היטב את  תהליך ההעברה מפיתוח לייצור.

 • מהו תהליך ה- NPI.

 • לקבל כלים להעברה חלקה לייצור.

 • להבין את נקודות התורפה בתהליך וללמוד להמנע מהם.

ניהול תצורה

 • להבין את עקרונות ניהול התצורה.

 • לתת כלים לניהול יעיל ומקצועי.

 • ללמוד איך לנהל את תיק הייצור

 • כיצד לנהל שינויים הנדסיים בחברה.

 • לקבל כלים לקצר זמני פיתוח וכיצד לחסוך זמן וכסף.

Abstract Gold Stripe

 קהל יעד

אנשי הנדסה ופיתוח , מהנדסי העברה מפיתוח לייצור NPI ,מנהלי תצורה, אנשי תיעוד הנדסי .מחלקת איכות ,תפעול, ייצור תפ"י, רכש ולוגיסטיקה ומנהלי פרויקטים.

 

נושאי הסדנא

 • עקרונות יסוד בניהול תצורה:עולם  הפריטים,עולם השינויים ,עולם המסמכים ועולם השנויים ההנדסיים.

 • סקירה hi level של מחזור חיי המוצר בהקשר של בקרת תצורה .

 • מבנה תיק הייצור ,מבנה עץ המוצר הנדסי\יצורי.ניהול  מסמכים ותיעוד הקשורים לעץ המוצר. קטלוג הפריטים .עקרונות בניהול מהדורות .

 • תרשים זרימה מפורט של תהליך השינוי הנדסי,פנים ארגוני ועם קבלני משנה. בקשת שינוי, קבלת החלטות על השינוי ,והיישום.

 • ניהול שינויים הנדסיים בארגון. שימוש נכון בהוראות חריגות deviation \ waivers.

 • עקיבות  Traceability .

 • הארכיון הטכני,מערכות לניהול שינויים הנדסיים PLM.

Micro Chip

ספריית רכיבים מאורגנת ומנוהלת היטב בחברה היא הבסיס לניהול הרכש ובניית המוצרים של החברה. ניהול נכון ויעיל של ספריית הרכיבים מוריד עלויות וסיכונים. מניסיון של שנים רבות רואים בעיות חוזרות כמעט בכל הפרויקטים, בעיות שניתן היה בקלות למנוע אותן ולחסוך סיכונים.בסדנא תינתן סקירה מקפת ויסודית על הבעיות הנפוצות.

קהל יעד

אנשי הנדסה ופיתוח , מהנדסי העברה מפיתוח לייצור NPI .מחלקת איכות ,תפעול, ייצור תפ"י, רכש ולוגיסטיקה ומנהלי פרויקטים.

 

נושאי הקורס

 • הגדרת בסיס הנתונים של הרכיבים: קיטלוג , תיעוד , פרמטרים חיוניים , מחיר , רגולציות , הערכת סיכונים.

 • ארגון הספריות בארגון: CAD , PLM , ERP .

 • בחירת רכיבים וספקים.

 • פעולות שוטפות רלוונטיות לרכיבים הנדרשות לאורך זמן.

 • נוהל אישור רכיבים תחליפיים. קטגוריזציה של רכיבים.

 • ניתוח עלויות. הורדת עלויות. מניעת עלויות בלי צפויות.

 • רגולציות .

Abstract Gold Stripe

ניהול והנדסת רכיבים

 • כיצד למזער בעיות רכש ,ייצוריות והספקות.

 • כיצד לארגן ולתעד נכון את בסיס הנתונים של הרכיבים בשלב התכן.

 • בחירת רכיבים וספקים נכונה.

 • ניהול שוטף של ספריית הרכיבים לאורך חיי המוצר.

 • הורדת עלויות.

 • מניעת עלויות בלתי צפויות - ניהול סיכונים.

 •  

כיצד לבחור מערכת לניהול חיי המוצר

 • לאפיין את הפעילות ההנדסית הנעשית בארגון בהווה ובעתיד.

 • לקבל כלים לבחירת מערכת הנדסית לניהול חיי המוצר.

 • להגדיר במשותף את הצרכים של החברה ואת המערכות המתאימות.

Abstract Gold Stripe

ארגונים רבים שוקלים להטמיע מערכת PLM בארגון או לשדרג .מתלבטים בין PLM ל PDM ל ERP .בואו נעשה סדר ונראה כיצד עושים זאת נכון. מה באמת החברה צריכה ומה השאלות שיש לשאול. כיצד לאפיין את צרכי החברה מה באמת צריכים ומה לקנות אם בכלל. הסדנא נותנת סקירת רוחב ועומק על הפעילות ההנדסית למול המערכות הקיימות . בתוכנית עבודה קבוצתית בה נגדיר ביחד את הצרכים של החברה . 

 

קהל יעד

אנשי הנדסה ופיתוח,מנהלי תצורה, אנשי תיעוד הנדסי .מחלקת איכות ,תפעול, ייצור תפ"י, רכש ולוגיסטיקה ומנהלי פרויקטים.

 

נושאי הקורס

 • אבני הבניין של מערכת הנדסית לניהול מחזור חיי המוצר.

 • ניתוח רוחב על תהליכים מרכזיים המנוהלים במערכת ההנדסית.

 • מערכת הנדסית כחלק מכלל מערכות המידע בארגון. סנכרון מערכות – האם זה תמיד נחוץ ? כמה זה עולה? 

 • סנכרון בין המערכת ההנדסית ומפעל הייצור. דגשים ומוקשים.

 • עבודה קבוצתית על הפעילות הנעשית בארגון.