sסדר בראש.jpg

אימון אישי

תהליכי אימון אישי לעובדי הייטק , מנהלים או כאלו שמקום העבודה משמעותי עבורם

אם הנושאים הבאים מעסיקים אותך אוכל לעזור לך.

  • רוצה לשפר את יחסי העבודה עם המנהלים שלך או הקולגות.

  • מרגיש שלא מעריכים אותך.

  • מתלבט אם לשנות את מקום העבודה.

  • מתקשה במילוי משימות.

  • מחפש איזון בין הבית והעבודה.

  • רוצה להתייעץ בקבלת החלטות.

  • LinkedIn

0547364262

יובל גבעון