Rackets and Net

שירותי הייעוץ

04

 • הגדרת תהליכים הנדסיים.

 • בניית רשימות תיוג לשלבי הפרויקט.

 • הטמעה ב PLM.

 • סיוע בכתיבת הוראות עבודה.

 • סיוע בכתיבת נהלי עבודה.

 • Traceability .

03

 • לווי ייצור אצל קבלני משנה.PCB, PCBA והרכבות.

 • לווי תהליך הפיתוח , לשחרור תיק ייצור תקין וייצורי. הטמעת תהליך DFM  בהורדת כרטיסים לייצור.

02

 • בנייה וניהול ספריות רכיבים ו AVL .

 • טיפול בתחליפים.

 • רגולציות: ROHS,REACH ,SCIP,IMDS 'וכו'.

 • ניהול סיכונים , תמחורים ועלויות בלתי צפויות.

01

 • לווי וייעוץ למחלקת הנדסה:ניהול תצורה , ניהול NPI וניהול שינויים.

 • ייעוץ בהעברה לקבלני משנה ול CM.

 • סיוע בניהול עצי מוצר,תיק ייצור, שינויים הנדסיים, מסמכים,מפרטים ועמדות בדיקה.